.. - تازه ها - خدایا، از تو صبر میخواهم

خدایا، از تو صبر میخواهم

نزدیک به یک سال میگذرد که در آتشى سوزان مى‏سوزم. کم‏تر شبى به‏ یاد دارم که بدون آب دیده به‏ خواب رفته باشم و آه‏ هاى آتشین قلب و روح مرا خاکستر نکرده باشد! خدایا نمى‏دانم تا کى باید بسوزم؟ تا چند رنج ببرم؟ در همه حال، همه جا و همیشه تو شاهد بوده‏ اى. عشقى پاک داشتم و آن را به پرستش ذات مقدس تو ارتباط مى‏دادم، ولى عاقبتش به آتشى سوزان مبدل شد که وجودم را خاکستر کرد. احساس مى‏کنم تا ابد خواهم سوخت. شمعى سوزان خواهم بود که از سوزش من شاید بشریت لذت خواهد برد!

خدایا، از تو صبر مى‏خواهم و به سوى تو مى‏آیم. خدایا تو کمکم کن.

o;

*

*

theme