.. - سمعی و بصری - تصویر - از شهادت ... - زیباترین مرگ ها یا شیرین ترین ولادت ها شهادت است…

.

  1. یاسر

    با صبا در چمن لاله سحر میگفتم/که شهیدان که اند این همه خونین کفنان

o;

*

*

theme