.. - :

:

اولاد زهرا (س)

به طاها به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به طوبی به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا (س) چه شب ها که زهرا س دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا ...

ی
theme